Nghiệm thu đề tài NCKH và SKKN năm học 2014 -2015

Ngày 27/08/2015, Hội đồng khoa học trường Thành Đông tổ chức nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường. Các tác giả đã báo cáo tóm tắt nội dung của đề tài nghiên cứu và nhận được nhiều góp ý, thảo luận của các thành viên trong Hội đồng.

            Với phương châm “mỗi giảng viên một sáng kiến kinh nghiệm trong năm học”, việc viết sáng kiến kinh nghiệm đã trở thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, giảng viên trong các khoa, trung tâm. Hoạt động này không chỉ giúp cán bộ, giảng viên chia sẻ những kinh nghiệm trong mỗi lĩnh vực giảng dạy mà còn nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học trong từng Cán bộ, giảng viên.
            Trong năm vừa qua, Trường Đại học Thành Đông rất quan tâm tới việc lấy ý kiến phản hồi của HSSV về các mặt hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Với sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến tại nhà trường đã thực sự mang lại hiệu quả cao trong việc năm bắt các thông từ từ người học, từ các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo của trường, giảm được các chi phí về nhân lực, vật lực và thời gian để thực hiện.
            Tại buổi nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm, các báo cáo đã trình bày kinh nghiệm giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại Nhà trường và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác sinh viên; phát triển nguồn học liệu điện tử và xây dựng thư viện số; quản lý kết quả học tập sinh viên theo hệ thống đào tạo tín chỉ; công tác y tế học đường; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn; các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên…. Các tác giả đã đề xuất được các hướng mở của đề tài, tiếp tục nghiên cứu để triển khai ứng dụng trong những năm học tới.

            Hội đồng đã biểu dương tinh thần vượt khó trong nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy. Các sáng kiến kỹ thuật có tính thực tế cao phục vụ công tác quản lý đào tạo và giảng dạy. Đồng thời đề nghị ThS. Nguyễn Văn Minh tiếp tục thực tế hóa nghiên cứu “Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến” trong năm học 2015 – 2016. Tiếp tục đề tài “Khảo sát nghiên cứu tỉ lệ sinh viên ĐH Thành Đông có việc làm khi ra trường” và bổ sung khảo sát doanh nghiệp. Đề nghị cấp giấy khen của trường cho 2 đề tài đạt loại xuất sắc.

Hội đồng khoa học thống nhất kết quả đánh giá, xếp loại đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của trường Đại học Thành Đông năm học 2014 - 2015 gồm 2 để tài xuất sắc, 2 đề tài khá và 1 đề tài xếp loại đạt.

Một số hình ảnh về buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

Ths Nguyễn Văn Minh trình bày đề tài 
"Xây dựng hệ thống ôn tập và thi trắc nghiệm trực tuyến" và “Khảo sát nghiên cứu tỉ lệ sinh viên ĐH Thành Đông có việc làm khi ra trường”.

GV Phạm Thị Trang

trình bày SKKN "Nghiên cứu ứng dụng hàm ISERROR và VLOOKUP trong in chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp".

Ths Phạm Thị Nguyệt - "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Pháp luật đất đai"

Ths Phạm Thu Thuận - "Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong xây dựng bài giảng môn Quản trị dự án CNTT"

 

  • 31/08/2015 05:34
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">