Nghiệm thu đề tài NCKH và SKKN năm học 2014 -2015

  • 31/08/2015

Ngày 27/08/2015, Hội đồng khoa học trường Thành Đông tổ chức nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường. Các tác giả đã báo cáo tóm tắt nội dung của đề tài nghiên cứu và nhận được nhiều góp ý, thảo luận của các thành viên trong Hội đồng.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">