Thông báo tuyển sinh hệ CĐ liên thông chính quy

  • 06/05/2019

Được phép của Bộ Lao động TB&XH, trường Cao Đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông cao đẳng chính quy, như sau: Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo:

Chi tiết...
Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng Dược chính quy năm 2019

  • 12/04/2019

Được phép của Bộ Lao động TB&XH, trường Cao Đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông cao đẳng chính quy, VB2 như sau:

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">